Poesie e filastrocche

POESIE

Piero BARGELLINI

Pierluigi CAPPELLO

Pinin CARPI

Frances CHESTERTON

Gabriele D’ANNUNZIO

Grazia DELEDDA

Emily DICKINSON

Giuseppe FANCIULLI

Kenneth GRAHAME

Juan Ramón JIMENEZ 

Thomas MERTON Eugenio MONTALE

Eugenio MONTALE

Ada NEGRI 

Pablo NERUDA

Angiolo Silvio NOVARO

Enrico PEA

Renzo PEZZANI

Salvatore QUASIMODO

Umberto SABA

Luigi SANTUCCI

Pamela Lyndon TRAVERS

Walt WHITMAN

Thomas WOLFE

FILASTROCCHE

Lina SCHWARZ

Filastrocche POPOLARI